Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay

Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay đầy đủ thông tin nhất

Xây nhà trọn gói là dịch vụ phổ biến được các gia chủ lựa chọn bởi sự tiết kiệm, tiện lợi và hiệu quả. Và bước đầu tiên để dịch vụ này trở nên minh bạch, rõ ràng, đúng  thì  phải có hợp đồng luật giữa nhà thầu và chủ nhà. Cùng tìm hiểu về Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay đầy đủ thông tin nhất qua bài viết sau.

Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay

 

 

CÔNG TY TNHH………….                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………..                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI 

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

– Căn cứ  Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 16/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình

– Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

– Căn cứ Thông tư số 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

– Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình ……………………………………. do chủ đầu tư cung cấp;

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ……, chúng tôi gồm:

  1. Bên giao thầu (sau này gọi là BÊN A – Chủ Đầu Tư)

Đại diện chủ nhà:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

CMND: ………………………….Ngày cấp:……………………..Nơi cấp: ………………….

  1. Bên nhận thầu (sau này gọi là BÊN B): CÔNG TY……………………………………….

– Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………. – Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………..

– Tài khoản số: …………………………………………..Ngân hàng………….……………..

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ xây nhà trọn gói với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

Bên A đồng ý thuê Bên B thi công trọn gói căn nhà …………………..  với diện tích tạm tính:………. m2 theo bản vẽ thiết kế của bên A.

Địa chỉ xây dựng:……………………………………………………….………….

Điều 2. Khối lượng, giá trị hợp đồng và tiến độ thi công.

Bên B thi công theo đúng khối lượng mà bản vẽ bên A cung cấp. Bên B cam kết với bên A theo phụ lục vật tư và nhân công đi cùng hợp đồng.

Đơn giá vật liệu xây dựng và nhân công xây dựng (chưa bao gồm nhân công thi công đường điện nước) trọn gói là:…… đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………….…………..)

Thời gian thi công: ……………….. ngày

Thời gian bắt đầu thi công từ ngày………  tháng……  năm ……….

Kết thúc ngày……. tháng ………năm ………

Nếu trong thời gian thi công, bên A có sự thay đổi về thiết kế hoặc ảnh hưởng của thiên tai, dịch họa…. thì thời gian thi công sẽ được cộng thêm. Khoảng thời gian thi công sẽ được hai bên thống nhất chi tiết.

VUANHAXINH.COM – (Đơn vị thiết kế & thi công trọn gói Nhà Phố, Biệt Thự)

Hotline/Zalo: 0903.353.137

Điều 3. Phương thức thanh toán

Điều 3. Phương thức thanh toán

3.1. Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt Việt Nam Đồng hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận giữa 2 bên.

3.2. Tiến độ thanh toán: Được chia thành ……..đợt. (Số đợt tùy thuộc vào khả năng tài chính và thỏa thuận giữa hai bên). Sau đây là ví dụ về 9 đợt thanh toán.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng bên A đặt cọc cho bên B ……………… (Ghi rõ số tiền bằng chữ)

– Đợt 2: Sau khi bên B tập kết vật liệu và công nhân thì trong vòng 2 ngày bên A tạm ứng cho bên B 5% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 3: Sau khi bên B đổ móng cho bên A và được bên A nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A thanh toán cho bên B 10% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 4: Sau khi bên B đổ mái tầng 1, tầng 2, tầng 3 cho bên A và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 20% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 5: Sau khi bên B đổ mái tầng 4, tầng 5 cho bên A và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 10% giá trị của hợp đồng

– Đợt 6: Sau khi bên B thi công hoàn thành phần đổ bê tông mái tầng tum, xây tường bao quanh, tường ngăn trong nhà và đổ cầu thang bộ  và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 20% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 7: Sau khi bên B thi công hoàn thành phần trát ngoài, xử lý chống thấm mặt ngoài, trát trong nhà; tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 10% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 8: Sau khi bên B thi công hoàn thành phần trát trong tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng tum và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 02 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 5% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 9: Sau khi bên B thi công hoàn thành phần hoàn thiện lát nền, ốp lát nhà vệ sinh của các tầng và các công việc khác theo hợp đồng  và được Chủ nhà nghiệm thu, trong vòng 04 ngày, bên A sẽ thanh toán cho bên B 18% giá trị của hợp đồng.

3.3. Bảo hành công trình

3.3. Bảo hành công trình

Trong vòng …. tháng  tính từ ngày bên B và bên A cùng ký biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bên B có trách nhiệm bảo hành công trình bao gồm: sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của bên B gây ra trong quá trình thi công công trình (mà không phải do lỗi vận hành) bằng chi phí của mình. Sau khi kết thúc thời bảo hành là … tháng , bên A sẽ thanh toán nốt 2% giá trị còn lại của hợp đồng.

Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên

4.1. Trách nhiệm của Bên A:

4.1. Trách nhiệm của Bên A:

– Bên A có trách nhiệm với bên B phải ký xác nhận bản vẽ, bàn giao đầy đủ mặt bằng, vị trí, cung cấp đầy đủ đầu chờ điện nước thi công.

 – Khi công trình xảy ra tranh chấp đất với hàng xóm hoặc công trình bị đình chỉ thi công bởi chính quyền do bên A làm sai thì bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm

4.2. Nghĩa vụ của Bên A:

– Bên A có nghĩa vụ cử người giám sát trực tiếp trong quá trình thi công nhằm đảm bảo về chất lượng, tiến độ thi công.

– Đảm bảo thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành cho Bên B như đã nêu ở điều 3.

4.3. Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B có trách nhiệm ký nhận bản vẽ với bên A trước khi thi công công trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực để thực hiện nội dung công việc trong hợp đồng cho các đơn vị quản lý khi cần thiết

– Bên B có quyền yêu cầu bên A thanh toán theo khối lượng công việc đã hoàn thành sau khi được đại diện bên A nghiệm thu như đã nêu ở điều 3. Và có trách nhiệm hoàn thành công trình trong thời gian cam kết.

– Cung cấp đúng chủng loại vật liệu xây dựng … đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thống nhất theo phụ lục hợp đồng đính kèm. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị thi công, máy móc, nhân lực phục vụ cho thi công ngay sau khi ký kết hợp đồng này và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bên A.

Điều 5. Vật tư và phụ lục vật liệu, nhân công công trình (theo thỏa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư)

Điều 5. Vật tư và phụ lục vật liệu, nhân công công trình (theo thỏa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư)

– Gạch xây tường gạch đặc, xây cầu thang gạch lỗ

– Cát xây, cát trát, cát vàng đổ, đá sạch sẽ

–  Xi măng đổ bê tông, xây trát

– Bê tông đổ móng và vách tầng hầm bê tông, bê tông đổ cột bê tông trộn thủ công, bê tông đổ dầm mái các tầng bê tông, bê tông lót, vữa xây, vữa trát

– Sắt thép

xem thêm bài >>> Tuổi Tân Dậu xây nhà năm 2021

Điều 6. Các cam kết khác

Điều 6. Các cam kết khác

Trong quá trình thi công có vướng mắc, phát sinh thì hai bên phải cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết để nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Hai bên cam kết tuân thủ đúng các điều khoản, bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước chế tài pháp luật.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau.

Khi hai bên nghiệm thu công trình và thanh toán hết thì hợp đồng này được thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *