Mới nhìn bạn sẽ nghĩ ngay đây là ngôi nhà được xây dựng ở một vùng quê nào đó tại tỉnh Bến Tre

Tuy nhiên, nó được xây dựng tại Indonesia theo phong cách “Expandable House”

Diện tích: 108m2

Xây dựng hoàn thành năm 2020

Đây là phiên bản nâng cấp của Expandable House phiên bản 1 vào năm 2018 với 36m2

Nhóm thực hiện: Hebel, Alternative Construction Material Group, Bandung, FCL Singapore, Mycotech

Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹ Ngôi nhà miền quê với rặng dừa bằng gạch nhẹVuanhaxinh.com sưu tầm