Ngôi nhà này nhìn như ở Bến Tre. Tuy nhiên nó được xây dựng ở một vùng quê Indonesia

Nó là phiên bản đầu tiên của Expandable House chỉ với 36m2

Được thự hiện bởi: Hebel, Fibreglass

Ảnh do: Dio Guna Putra

Xem thêm bảng nâng cấp: Expandable House 2